PROGRAMMA

De start vindt plaats bij het Willem II Stadion in Tilburg. Via het bol – pijl systeem rijdt u naar de lunchlocatie. Vanaf de lunchlocatie rijden we via een mooie rit van ongeveer 90 kilometer naar onze finishlocatie Auberge du Bonheur. Hier sluiten we de dag af met diner en avondprogramma.

ONTVANGST WILLEM II STADION

Bij aankomst op het parkeerterrein wijzen wij uw parkeerplaats aan op basis van uw startnummer. Nadat u geparkeerd heeft, meldt u zich bij de wedstrijdbalie in ‘de Beitel’. Na inlevering van het startbewijs ontvangt elk equipe een envelop met alle documenten en een goodiebag. In de envelop vindt u: het routeboek, noodformulier, rallyschildje en twee deurstickers met startnummer (inclusief tiewraps).

U bevestigt het rallyschild vóór op de auto en de twee deurstickers aan beide zijkanten. Op deze stickers staat uw startnummer aangegeven. Tevens ontvangt elke equipe een aanrijdroute (A of B), het fotoformulier en de routecontrolekaart voor de ochtendroute. Onze medewerkers achter de wedstrijdbalie beantwoorden ook al uw vragen. Aansluitend geniet u van een kopje koffie of thee, aangeboden door de Auberge du Bonheur, met een worstenbroodje.

VRIJWARINGSCLAUSULE

De organisatie van de Kiwanis Rally Tilburg is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door een van de deelnemers van dit evenement. Door het inleveren van het startbewijs geeft u aan hiervan op de hoogte te zijn en vrijwaart u de stichting van alle eventuele claims en/of aansprakelijkheid. Ook geeft u als deelnemer hiermee aan dat het voertuig minimaal WA-verzekerd is.

RALLYROUTE/AFSTAND

We verwachten dat de equipes van start tot finish de route rijden, zoals beschreven in het routeboek. De totale lengte is 180 km, verdeeld over drie trajecten: aanrijdroute A of B en de ochtend- en middagroute.

OMLEIDINGEN

Als een weg onverwacht is afgesloten, maken we gebruik van roze pijlen om de equipes naar de oorspronkelijke route terug te leiden. Iemand van de organisatie is hiervoor zo snel mogelijk ter plaatse voor ondersteuning. U volgt vanaf dat punt deze pijlen. Een omleiding sluiten we af met twee onder elkaar geplaatste pijlen. Hierbij geven we aan bij welke situatie in het routeboek u uw route kunt vervolgen.

STARTPROCEDURE

De wedstrijdleiding bepaalt de startvolgorde. We kennen dit jaar twee aanrijdroutes (A en B). Uw aanrijdroute is vooraf bepaald en ontvangt u bij de wedstrijdtafel. Als er meer dan 100 equipes deelnemen, kunnen we een aangepaste startprocedure volgen. Wij informeren u hier bij aankomst over. Alle equipes hebben een eigen gereserveerde plaats op het parkeerterrein (op startnummer). Volg daarbij de instructies van onze ‘crew’.

FOTOWEDSTRIJD

Bij de start ontvangt u een routeboek, een routecontrolekaart met genummerde vakjes en een fotoformulier. In de genummerde vakjes noteert u met onuitwisbare pen en enkellijnig (op volgorde van passeren) de letters die bij de foto’s zijn vermeld. Onderweg kunt u controleposten tegenkomen. Deze posten plaatsen een stempel op uw antwoordformulier.

LUNCHADRES

Als u bij het lunchadres bent aangekomen volgt u de instructie van de verkeersregelaars. Parkeer uw auto op de aangegeven plek en lever meteen het eerste antwoordformulier in bij de rallycommissie/wedstrijdtafel. U ontvangt daar vervolgens de papieren voor de middagroute en uw nieuwe starttijd. Aansluitend kunt u genieten van de lunch. Wij verzoeken u zelf uw starttijd voor de middag goed in de gaten te houden. U vertrekt, op eigen gelegenheid, exact na 60 minuten. Bijvoorbeeld: aankomst om 12.54 uur, betekent vertrek om 13.54 uur.

FINISH EN CONTROLE

We verwachten alle equipes uiterlijk tussen 17.00 uur en 17.30 uur terug bij Auberge du Bonheur. Wij vragen u om bij aankomst eerst uw wedstrijdformulier (middag) af te geven aan de wedstrijdtafel. Daarna kunt u genieten van alles wat Auberge du Bonheur ook dit jaar weer voor ons verzorgt.

SPORTIVITEIT

De Kiwanis rally is een toerrit en zeker geen wedstrijd. Het gaat om deelnemen, goed gezelschap, genieten en steun voor onze goede doelen. Een sportieve houding van alle equipes is voor ons dan ook het uitgangspunt voor deelname.

BEREIKBAARHEID VAN DE ORGANISATIE ONDERWEG

Als u de route niet meer kunt vervolgen, verzoeken we u de organisatie hierover zo spoedig mogelijk te informeren. Alle informatie hierover staat op het noodformulier dat u bij de start ontvangt.

VEILIGHEID

Tot slot wijzen wij u erop dat u zich altijd dient te houden aan de verkeersregels en de maximumsnelheid. Bij mooi weer verwachten we ook veel (gelegenheids)fietsers en motoren op de route. Kijk daarom altijd goed uit, gedraag u passend in het verkeer en houd rekening met uw medeweggebruikers.

INSTRUCTIE ROUTE

1. Lees het reglement goed door. Neem hiervoor uw tijd…!

2. Controleer of u een routebeschrijving, de routecontrolekaart plus een fotozoektocht heeft ontvangen. Bij de start het ochtendgedeelte en bij de lunch het middaggedeelte.

3. Houd u aan de vertrektijden die aan u zijn gegeven; deze worden bij uitgifte ook nog
genoteerd in het eerste vakje op uw routecontrolekaart.

4. Op de routecontrolekaart vult u – in nummervolgorde waarin u de betreffende foto’s passeert – de vakjes in. Alle foto’s zijn voorzien van een letter, die u noteert in het vakje. U begint bij het vakje links bovenaan, vervolgens het vakje rechts ernaast. Is de rij vol? Ga dan verder op de volgende rij.

5. Foto’s en controleposten bevinden zich altijd RECHTS of RECHT VOOR u van de weg.

6. Vul het formulier in met een balpen (doorhalingen worden als een fout gerekend). Doe dit meteen zodra u de betreffende plaats passeert waar de foto volgens u is gemaakt.

7. De controlepost maakt op uw routecontrolekaart een aantekening in het eerstvolgende lege vakje. Zo beoordelen wij na uw finish zo eerlijk mogelijk wie de route in de juiste volgorde heeft gereden, en dus de minste strafpunten heeft behaald.

8. Lever uw routecontrolekaart direct na aankomst (bij de lunch en de finish) in bij de wedstrijdtafel. Uw aankomsttijd wordt genoteerd.

9. Strafpunten:

Gemiste foto: 10 punten
Gemiste controlepost: 25 punten
Meer/minder kilometers: 1 punt per kilometer
Verbeteren controlekaart: 250 punten (per verandering)
Letters niet in juiste volgorde: 100 punten

10. Beslissingen van de wedstrijdleiding zijn bindend. Hier wordt niet over gediscussieerd ☺

RALLYSYSTEEM – BOL – PIJL

Algemeen Bol – pijl

 • Aan de hand van de getekende situatieschetsen en met naleving van onderstaande bepalingen, moet een route worden gereden van de bol naar de punt van de pijl.
 • U moet de gehele pijl aansluitend rijden, van de bol tot de punt.
 • Afstanden zijn als volgt aangegeven:

Kolom 1: Nummer van de opdracht
Kolom 2: De afstand tussen twee opvolgende bol-pijlsituaties
Kolom 3: De totaalafstand gereden tot nu toe
Kolom 4: De getekende situaties
Kolom 5: Routebeschrijving, informatie, straatnamen, e.d.
Kolom 6: Afstand, nog te gaan

 • De situaties zijn gestileerd weergegeven.
  Dit betekent dat het meer of minder schuin en/of in een bocht lopen van wegen niet zo getekend hoeft te zijn.
 • Alle wegen zijn verhard. Zandpaden zijn niet uitgesloten, echter wel uitzonderlijk.
 • Tussen twee opvolgende situaties dient steeds de doorgaande route te worden gevolgd. 

  (Dit betekent niet zoveel mogelijk rechtdoor). Rechte wegen of bochten in doorgaande weg blijven volgen.
 • U dient zich altijd aan de geldende verkeersregels te houden. De verkeersregels zijn ook bepalend voor het kiezen van de juiste route.
 • Het is niet de bedoeling doodlopende wegen of ‘eigen wegen’ in te rijden.