PROGRAMMA

De start vindt plaats bij het Willem II Stadion te Tilburg. Via het bol – pijl systeem wordt gereden naar de lunchlocatie. Vanaf de lunchlocatie rijden we middels een mooie rit van ongeveer 90 kilometer naar onze finishlocatie Auberge du Bonheur voor aansluitend ons avondprogramma.

ONTVANGST WILLEM II STADION

Bij binnenkomst op het parkeerterrein wordt uw parkeerplaats aangewezen op basis van uw startnummer. Als u geparkeerd heeft dan vragen wij u zich te melden aan onze wedstrijdbalie in “de Beitel”. Na inlevering van uw startbewijs ontvangt elk equipe een enveloppe met alle documenten en een goodiebag. De enveloppe bevat naast het routeboek, noodformulier het rallyschildje en twee deurstickers met startnummer inclusief de tire-raps.

Het is de bedoeling dat het rallyschild vóór op de auto bevestigd wordt en twee deurstickers aan beide kanten één. Op deze stickers staat uw startnummer aangegeven. Tevens ontvangt elke equipe een de aanlooproute A of B en het fotoblad en de route-controlekaart voor de ochtendroute. Onze medewerkers achter de wedstrijdbalie kunnen tevens al uw vragen beantwoorden. Vervolgens is de gelegenheid voor een kopje koffie, aangeboden door de Auberge du Bonheur en een heerlijk warm worstenbroodje.

VRIJWARINGSCLAUSULE

De organisatie van de Kiwanis Rally Tilburg is niet aansprakelijk voor schade welke is/wordt veroorzaakt door een van de deelnemers van dit evenement. Door het inleveren van het startbewijs geeft u aan hiervan op de hoogte te zijn en u de stichting vrijwaart van alle claims en/of aansprakelijkheid. Tevens geeft de deelnemer hiermee aan dat het voertuig minimaal WA is verzekerd.

RALLY ROUTE/ AFSTAND

We verwachten dat de equipes van start tot finish een route te rijden zoals beschreven in het routeboek. De totale lengte bedraagt 180 km, verdeeld over drie trajecten te weten aanlooproute A of B en de ochtend en middag route.

OMLEIDINGEN

Indien een weg onverwacht toch is afgesloten zal gebruik worden gemaakt van ‘roze’ pijlen om de equipes naar de oorspronkelijke route te leiden. Iemand van de organisatie zal hier zo snel mogelijk ter plaatse zijn voor ondersteuning ter plaatse.
U volgt vanaf dat punt deze pijlen. Een omleiding wordt afgesloten met twee onder elkaar geplaatste pijlen. Hierbij wordt aangegeven bij welke situatie in het routeboek u uw route dient te vervolgen.

STARTPROCEDURE

De wedstrijdleiding bepaalt de startvolgorde. We kennen dit jaar twee aanrijdroutes (A en B). Uw aanrijdroute is vooraf bepaalt en ontvangt u bij de wedstrijdtafel. Indien meer equipes deelnemen dan 100, zullen/kunnen we een aanpaste startprocedure volgen. U wordt hierover bij aankomst geïnstrueerd. Alle equipes hebben een eigen gereserveerde plaats op het parkeerterrein (op startnummer). Volg de instructies van de “Crew”.

FOTOWEDSTRIJD

Bij de start ontvangt u een routeboek, een route-controlekaart met genummerde vakjes en een fotoformulier. In de genummerde vakjes noteert u met onuitwisbare pen en enkel-lijnig op volgorde van passeren de letters die bij de foto’s zijn vermeld. Onderweg kunt u controle posten aantreffen. Deze posten zullen een stempel plaatsen op uw antwoordformulier.

LUNCHADRES

Als u bij het lunchadres bent aangekomen volgt u a.u.b. de instructie van de verkeerregelaars en parkeer uw auto waar wordt aangegeven en lever meteen het eerste antwoordformulier in bij de rallycommissie/wedstrijdtafel. U ontvangt daar dan de papieren voor de middagroute en uw nieuwe starttijd. Daarna kunt u gaan genieten van een heerlijke lunch. U wordt verzocht uw starttijd voor de middag zelf goed in acht te nemen. U vertrekt exact na 60 minuten op eigengelegenheid. Bijvoorbeeld: aankomst om 12.54 uur betekent vertrek om 13.54 uur.

FINISH + CONTROLE

We verwachten alle equipes uiterlijk tussen 17.00uur en 17.30 uur terug bij Auberge du Bonheur. Wij verzoeken wij u vriendelijk eerst uw wedstrijdformulier (middag) af te geven aan de wedstrijdtafel. Daarna kunt u voluit gaan genieten van al het goede dat Auberge du Bonheur ook dit keer weer voor ons heeft verzorgd.

SPORTIVITEIT

De Kiwanis rally is een toerrit en zeker geen wedstrijd. Het gaat om deelnemen, goed gezelschap, genieten en steun aan goede doelen die onze steun kunnen gebruiken. Een sportieve houding van alle equipes is voor ons uitgangspunt voor deelname.

HOE DE ORGANISATIE TE BEREIKEN ONDERWEG?

Wanneer u de route niet meer kunt vervolgen, wordt u verzocht dit aan de organisatie zo spoedig mogelijk kenbaar te maken. Alle informatie hierover staat op het Noodformulier welke u bij de start hebt ontvangen.

VEILIGHEID

Tot slot willen wij u erop attenderen dat u zich altijd dient te houden aan de verkeersregels en de maximumsnelheid. We rijden op een zaterdag, als het mooi weer is verwachten wij op de route ook veel gelegenheidsfietsers en motoren. Kijk a.u.b. goed uit, gedraag u als een “heer/dame in het verkeer”, en houdt u alstublieft rekening met uw medeweggebruikers!

INSTRUCTIE ROUTE

1. Lees het reglement goed door. Neem hiervoor uw tijd…!

2. Controleer of u een routebeschrijving, de route-controlekaart plus een fotozoektocht hebt ontvangen. Bij de start het ochtend gedeelte en bij de lunch het middag gedeelte.

3. Houd u aan de vertrektijden die aan u zijn medegedeeld, deze worden bij uitgifte ook nog
genoteerd op uw route-controlekaart in het eerste vakje.

4. Op de route-controlekaart worden in nummervolgorde waarin u de betreffende foto’s passeert, de vakjes ingevuld. Alle foto’s zijn voorzien van een letter, deze letter noteert u in het vakje. U begint bij het vakje links bovenaan, vervolgens het vakje rechts ernaast. Is de rij vol ga dan verder op de volgende rij.

5. Foto’s, en controleposten bevinden zich altijd RECHTS of RECHT VOOR u van de weg.

6. Vul het formulier in met een ballpoint. Doorhalingen wordt als een fout gerekend). Doe dit meteen zodra u de betreffende plaats passeert waar de foto volgens u is gemaakt.

7. De controlepost, zal op uw route-controlekaart een aantekening maken in het eerstvolgende lege vakje. Zo kunnen wij na uw finish zo eerlijk mogelijk beoordelen wie de route in de juiste volgorde heeft gereden en dus de minste strafpunten heeft behaald.

8. Lever uw route-controlekaart direct na aankomst in bij de wedstrijdtafel bij de lunch en de finish. Uw aankomsttijd wordt genoteerd.

9. Strafpunten:

Gemiste foto: 10 punten
Gemiste controlepost: 25 punten
Meer/minder kilometers: 1 punt per kilometer
Verbeteren controlekaart: 250 punten (per verandering)
Letters niet in juiste volgorden: 100 punten

10. Beslissingen van de wedstrijdleiding zijn bindend. Hier wordt niet over gediscussieerd ☺

RALLY SYSTEEM – BOL – PIJL

Algemeen Bol – pijl

 • Aan de hand van de getekende situatieschetsen en met in acht name van onderstaande bepalingen, dient een route te worden gereden van de bol naar de punt van de pijl.
 • U dient de gehele pijl aansluitend te rijden van de bol tot de punt.
 • Afstanden zijn als volgt aangegeven:

Kolom 1: Nummer van de opdracht
Kolom 2: De afstand tussen twee opvolgende bol-pijl situaties
Kolom 3: De totaalafstand gereden tot nu toe
Kolom 4: De getekende situaties
Kolom 5: Routebeschrijving, informatie, straatnamen e.d.
Kolom 6: Afstand, nog te gaan

 • De situaties zijn gestileerd weergegeven.
  Dit betekent dat het meer of minder schuin en/ of in een bocht lopen van wegen niet zo getekend hoeft te zijn.
 • Alle wegen zijn verhard. Zandpaden zijn niet uitgesloten, echter wel uitzonderlijk.
 • Tussen twee opvolgende situaties dient steeds de doorgaande route te worden gevolgd. 

  (Dit betekent niet zoveel mogelijk rechtdoor). Rechte wegen of bocht in doorgaande weg blijven volgen.
 • U dient zich ten alle tijden aan de geldende verkeersregels te houden. De verkeersregels zijn ook bepalend voor het kiezen van de juiste route.
 • Het is niet de bedoeling doodlopende wegen of ‘eigen wegen’ in te rijden.